Politica de confidentialitate

Hotel Impero cu sediul in Oradea,  Bd. Decebal nr69, prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal apartinand clientilor:

 

Nr. Crt. Categorie de date personale Scopul prelucrarii Temeiul legal al prelucrarii Entitate catre care pot fi transmise conform legii Perioada maxima de pastrare
1 Detalii personale: nume, adresa, email personal, telefon, data nasterii – Fise de cazare, Liste de cazare Administrare client Derularea contractului, Indeplinirea obligatiilor legale Politie 5 ani
2 Detalii acte de identitate: CI, pasaport – Fise de cazare, Liste de cazare Administrare client Derularea contractului, Indeplinirea obligatiilor legale Politie 5 ani
3 Detalii financiare:cont bancar, numar card – baza de date Administrare client Derularea contractului 5 ani
4 Imagini video furnizate de sistemul de supraveghere video Monitorizare CCTV Interesul legitim al operatorului (asigurarea securitatii fizice),Legea 333 / 2003 Politie 1 luna
5 Detalii personale: nume, adresa, email personal, telefon, data nasterii – chestionare, inclusivceleatasatecardurilor de fidelizare Administrare client Interesul legitim al operatorului (marketing) 5 ani

Prelucrarea datelor cu caracter personal apartinand clientilor se face in conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), iar clientii beneficiaza de drepturile prevazute in Capitolul III: Drepturile persoanei vizate, respectiv: accesul la datele cu caracter personal proprii, rectificarea sau stergerea acestora,restrictionarea prelucrarii sau a dreptului de a se opune prelucrarii, precum si dreptul la portabilitatea datelor, in conditiile respectarii prevederilor ce constituie temei legal pentru prelucraread atelor.

In situatia in care clientul considera ca drepturile sale prevazute in Regulamentul nr. 679 / 2015 au fost incalcate, acesta are dreptul de a depune plangere la AutoritateaNationala de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Pentru informatii sau alte probleme legate de protectia datelor cu caracter personal va puteti adresa personalului imputernicita al hotelului pe e-mail: .